WIERZBINEK. Uroczyście otwarto Gminne Przedszkole ,,Żabka”

4

20 września w Wierzbinku uroczyście otwarto Gminne Przedszkole ,,Żabka”.  Powstała czterooddziałowa placówka dla 100 dzieci. Całkowita wartość projektu wyniosła prawie 1,6 mln zł, z tego dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – ok. 1 mln zł. Poza tym w ramach komplementarnego projektu ,,Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola” o wartości prawie 268 tys. zł uzyskano dofinansowanie z tego samego źródła w wysokości blisko 228 tys. zł. Przy Gminnym Przedszkolu ,,Żabka” powstał też plac zabaw. I 20 września była to kolejna okazja do przecięcia wstęgi.