KAZIMIERZ BISKUPI. Aby transport był bardziej ekologiczny

1a

W Posadzie zakończono Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, zorganizowany przez Gminę Kazimierz Biskupi. W tym czasie odbyło się wiele wydarzeń promujących m.in. poruszanie się ekologicznymi środkami transportu lub transportem zbiorowym. – Był to bardzo aktywny tydzień. Przygotowano m.in. zabawy, gry i pogadanki w szkołach. Zachęcaliśmy do komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej, rolkowej, wrotkowej. Zależy nam bowiem na ekologii i ochronie przyrody – powiedział Konińskiej Gazecie Internetowej wójt Jan Sikorski.