SOMPOLNO. Dlaczego nie opublikowano oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miejskiego w Sompolnie? Czy burmistrz Bednarek ma coś do ukrycia?

Publikacja oświadczeń majątkowych to jeden z obowiązków informacyjnych lokalnych samorządów. Prawie wszystkie się z tego wywiązują. Sprawdziliśmy biuletyny informacji publicznej kilkunastu gmin z regionu konińskiego. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 były w każdej. Oprócz …Sompolna. Tutaj sytuacja jest zupełnie kuriozalna. Można zapoznać się z oświadczeniami majątkowymi radnych Rady Miejskiej za 2017 rok. Ale nie można z oświadczeniami pracowników Urzędu Miejskiego. Dlaczego tych oświadczeń nie opublikowano, mimo że należy to zrobić bez zbędnej zwłoki, a tym samym ich treść powinna być znana opinii publicznej już od kilku miesięcy? To już pytanie do burmistrza Bednarka.

(graficzne zapisy Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sompolno z 10 października 2018 roku)