WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. STARE MIASTO. Grzegorz Gradecki – kandydat na wójta gminy Stare Miasto z KWW WSZYSCY AKTYWNI MŁODZI

Jako Wójt Gminy Stare Miasto chciałbym:

- lepiej wykorzystywać środki finansowe na zadania gminy w taki sposób, by było to widoczne i korzystne dla wszystkich mieszkańców

- dostrzegać i rozwiązywać problemy zarówno dużych zakładów, inwestorów, jak też pojedynczego mieszkańca

- dbać o atmosferę życzliwości, troszczyć się i opiekować starszymi mieszkańcami, wykorzystywać ich wiedzę i doświadczenie życiowe

- stworzyć przedszkola-żłobki i takie warunki, które sprzyjają rozwojowi MŁODEGO POKOLENIA-RODZINY, oraz stworzyć atrakcyjne miejsca pracy na terenie naszej gminy

- rozwijać działalność kulturalno-oświatową

- dbać, by Urząd Gminy był jeszcze bardziej przyjazny i życzliwy dla mieszkańców i gości

- zapewniać wszystkim mieszkańcom pomoc w rozwiązywaniu zarówno dużych, jak i małych problemów.

PRAGNĘ, by NASZA Gmina stała się

GMINĄ WSZYSTKICH JEJ MIESZKAŃCÓW

—————————————————————————————-

(Materiał wyborczy KWW WSZYSCY AKTYWNI MŁODZI)