KAZIMIERZ BISKUPI. Powstanie makieta Kazimierza Biskupiego

Ceramiczna mapa wioski” to projekt, który w najbliższym czasie realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim oraz grupę Razem z Kulturą, która powstała przy GOK. W ramach projektu prowadzone będą warsztaty ceramiczne, w których udział będzie mógł wziąć każdy mieszkaniec gminy. Na zajęcia zapraszane są dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz seniorzy. Wstęp na warsztaty jest nieodpłatny.

Pod czujnym okiem instruktora powstaną małe budowle, charakterystyczne dla centralnej części Kazimierza Biskupiego oraz pobliskie budynki mieszkalne. Całość utworzy makietę miasteczka.

Pierwsze spotkanie w ramach projektu odbędzie się 17 października o godz. 17.30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim. Chętni do udziału w warsztatach zostaną podzieleni na grupy. Każdej grupie przydzielony zostanie konkretny obszar miejscowości, tak by później tworzyło to spójną całość.  W trakcie spotkania organizacyjnego podane zostaną również terminy zajęć dla poszczególnych grup.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

(Gmina Kazimierz Biskupi)