WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. GOLINA. Stefan Szczepaniak – kandydat do Rady Miejskiej w Golinie

Do Rady Miejskiej w Golinie w okręgu nr 7 obejmującym sołectwo Kraśnica oraz z sołectwa Węglew miejscowości: Węglewskie Holendry i Węglew Kolonia kandyduje obecny radny Stefan Szczepaniak z Komitetu Wyborczego Wyborców Stefana Szczepaniaka.

W trwającej kadencji przyczyniłem się między innymi do:
- powstania placu zabaw i siłowni na terenie Kółka Rolniczego przy remizie OSP w Kraśnicy,
- przebudowy drogi od trasy dk 92 do skrzyżowania,
- remontu dróg w Węglewskich Holendrach,
- termoizolacji budynku garażu OSP w Kraśnicy,
- usunięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu na ulicy Stefana Batorego w miejscowości Węglew Kolonia.

W obecnej kadencji bardzo dobrze współpracowało mi się z Mieszkańcami naszego okręgu, Ochotniczą Strażą Pożarną, Kółkiem Rolniczym, Kołem Gospodyń Wiejskich w Kraśnicy i władzami gminnymi w Golinie. Za owocną współpracę serdecznie dziękuję.

Proszę Państwa o poparcie mojej kandydatury

Stefan Szczepaniak

(Materiał wyborczy KWW Stefana Szczepaniaka)