POWIAT KONIŃSKI. 5 radnych Rady Powiatu Konińskiego z listy KWW Nasz Powiat

Z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Nasz Powiat radnymi w Radzie Powiatu Konińskiego zostali:

Andrzej Perkowski
Janusz Stankiewicz
Ryszard Nawrocki
Sławomir Ławniczak
Radosław Kelm