POWIAT KONIŃSKI. 7 radnych Rady Powiatu Konińskiego z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego radnymi w Radzie Powiatu Konińskiego zostali:

Halina Lenartowicz
Maria Wróbel
Sebastian Ławniczak
Wiesław Bednarek
Zenon Paszek
Władysław Kocaj
Piotr Maciejewski