STARE MIASTO. Zmiany w Stowarzyszeniu Samorządowym A2-Wielkopolska

2

6 lutego w staromiejskiej bibliotece odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Samorządowego A2-Wielkopolska. Ustępujący prezes Ryszard Nawrocki złożył sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji, zwracając uwagę m.in. na jego szeroką aktywność oraz udział w targach, na których promowano oferty inwestycyjne jego członków.

W minionej kadencji Stowarzyszenie zorganizowała dwie konferencje, które cieszyły się dużym zainteresowaniem i zostały ocenione bardzo wysoko. Ryszard Nawrocki zaprezentował również statuetkę, jaką organizacja otrzymała za działalność na rzecz powiatu konińskiego w kategorii działalność społeczna.

Po zakończeniu części sprawozdawczej Zarządowi udzielono jednogłośnie absolutorium, a ustępującym ze stanowisk: prezesa – Ryszardowi Nawrockiemu, skarbnika – Tadeuszowi Jankowskiemu i członka Zarządu – Mariuszowi Roga, wręczono kwiaty wraz z podziękowaniami za wieloletnią, pełną zaangażowania pracę na rzecz Stowarzyszenia.

W kolejnym punkcie zgromadzeni dokonali wyboru władz na nową dwuletnią kadencję. Nowym prezesem Zarządu został Waldemar Grzegorek – wicestarosta powiatu wrzesińskiego, a skarbnikiem – Dariusz Puchała, wójt gminy Stare Miasto. W Zarządzie pozostali także dotychczasowa sekretarz – Grażyna Kazuś, wójt gminy Słupca oraz członek Zarządu Tomasz Kałużny – burmistrz miasta i gminy Września. Nowym członkiem Zarządu został Jacek Bartkowiak – starosta słupecki. Komisji Rewizyjnej przewodniczyć będzie jak dotychczas Mirosław Durczyński – burmistrz Goliny. W skład Komisji weszli również wójtowie Krzymowa i Rzgowa – Danuta Mazur i Grzegorz Matuszak.

Na Walnym Zgromadzeniu podejmowano tematy dotyczące dalszej współpracy z instytucjami otoczenia biznesowego, władzami samorządowymi i państwowymi. W poczet członków przyjęci zostali dwaj nowi członkowie: gmina Trzciel oraz gmina i miasto Tuliszków.

(Gmina Stare Miasto)