STARE MIASTO. Jaśniej na Morwowej

W Starym Mieście na ulicy Morwowej zostało wybudowane oświetlenie uliczne. Na całym odcinku od ulicy Kasztanowej aż do Wierzbowej powstały 22 słupy oświetleniowe, w tym dwa dwuramienne, na których zamontowano 24 punkty świetlne. W ramach inwestycji zastosowano nowatorskie rozwiązanie polegające na instalacji opraw LED z pięciostopniową, automatyczną redukcją mocy. System polega na oświetlaniu obszaru w porach wieczornych i porannych większą mocą, a mniejszą w porze nocnej. Długofalowe rozwiązanie redukcji mocy oraz zastosowania opraw energooszczędnych typu LED będzie mieć bezpośredni wpływ na mniejsze koszty zużycia energii elektrycznej na tym odcinku.

Realizacji zadnia inwestycyjnego wyniosła 129 836,49 zł, z czego 30 tys. zł pochodziło ze środków Funduszu Sołeckiego miejscowości Stare Miasto.

(Gmina Stare Miasto)