STARE MIASTO. Gminne eliminacje XLII Otwartego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

2

15 marca w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów oraz kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej – w szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek wystąpienia pożaru, umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Do turnieju przystąpiło 33 uczniów z sześciu szkół funkcjonujących na terenie gminy, którzy zostali przygotowani przez swoich opiekunów – nauczycieli. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja, która składała się z członków Prezydium ZOG ZOSP RP i Komisji ds. Młodzieży. Nagrody dla wszystkich uczestników turnieju ufundowane zostały przez Wójta Gminy Stare Miasto.

Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:
Grupa I
1. Oliwia Orczyk – Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej
2. Jakub Olczak – Szkoła Podstawowa w Żdżarach
3. Paulina Sypniewska – Szkoła Podstawowa w Żdżarach

Grupa II
1. Kacper Budka – Szkoła Podstawowa w Żychlinie
2. Tomasz Kuznowicz – Szkoła Podstawowa w Starym Mieście
3. Jakub Grabarek – Szkoła Podstawowa w Starym Mieście

Zwycięzcy z poszczególnych kategorii wiekowych, tj.: Oliwia Orczyk i Kacper Budka, będą reprezentowali gminę Stare Miasto w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 23 marca w Sompolnie.

(Gmina Stare Miasto)