STARE MIASTO. Wybierają sołtysów i rady sołeckie

W gminie Stare Miasto rozpoczął się okres zebrań sprawozdawczo-wyborczych. Wybory we wszystkich 16 sołectwach odbywają się w oparciu o nowe statuty, konsultowane z mieszkańcami na początku lutego i uchwalone przez Radę Gminy Stare Miasto. Najważniejsze zmiany to: wydłużenie kadencji sołtysa do 5 lat, tak jak w przypadku wójta i radnych, oraz rozdzielenie funkcji sołtysa i przewodniczącego Rady Sołeckiej. Pierwsze zebranie odbyło się 21 marca w Starym Mieście. Wszystkich sołtysów i przedstawicieli rad sołeckich wybranych na kadencję 2019 – 2024 poznamy do 17 kwietnia.

Podczas dorocznych spotkań z mieszkańcami Samorząd Gminy Stare Miasto przedstawia mieszkańcom projekty inwestycyjne oraz inne zadania, które udało się wykonać na terenie danego sołectwa w 2018 roku oraz plany na rok bieżący. Spotkania z mieszkańcami to również okazja, aby wyrazić swoje potrzeby, problemy oraz zgłaszać wnioski do budżetu na rok 2020. Zgłoszone wnioski będą analizowane pod względem celowości i możliwości budżetowych.

Harmonogram zebrań sprawozdawczo-wyborczych w 2019 roku