KONIN. Wręczono świadectwa ukończenia szkoły w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

6

19 czerwca w konińskim Medyku – Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie zostały wręczone świadectwa ukończenia szkoły 118 absolwentom Medycznej Szkoły Policealnej i Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych. Byli to słuchacze technika masażysty, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej, opiekuna medycznego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, terapii zajęciowej i asystenta osoby niepełnosprawnej.

Dyrektor Wojciech Szymczak w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na niezwykłość czasów, w których przyszło żyć współczesnym ludziom. Postęp cywilizacyjny przynosi nowe wynalazki i odkrycia, ale także katastrofy ekologiczne i humanitarne. Jedni ludzie chorują z braku wystarczających środków do życia, a drudzy z ich nadmiaru. Dlatego ważne jest znalezienie własnego miejsca w świecie i pracy, która pozwoli na dalszy rozwój i zapewni środki do godnego życia.

Podczas uroczystości wręczono nagrody książkowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektora WSCKZiU w Koninie. 37 absolwentów uzyskało w całym toku nauczania średnie ocen powyżej 4,75, a ponad 50 uczniów i słuchaczy uzyskało taką średnią w drugim semestrze nauki.

Dyrektor Wojciech Szymczak podkreślił, że nauka to dobra inwestycja w siebie i przyszłość, a wybór szkoły kształcącej w zawodach medycznych i społecznych jest dobrą decyzją. Absolwenci i słuchacze pierwszych roczników nie ograniczają się tylko do nauki w szkole, ale włączają się życie miasta i regionu, uczestnicząc w różnych przedsięwzięciach na rzecz dzieci, osób starszych, chorych czy niepełnosprawnych. Wielu z nich systematycznie działa jako wolontariusze.

Na koniec uroczystości dyrektor WSCKZiU podziękował wszystkim, którzy wspierali proces kształcenia, absolwentom złożył życzenia, by w pełnym troski o codzienność życiu umieli odróżnić rzeczy ważne od błahych i potrafili odnaleźć równowagę między obowiązkami, a przyjemnościami, natomiast całej społeczności szkolnej życzył słonecznych dni, niezapomnianych przeżyć, bezpiecznego i fantastycznego wypoczynku.

Zdjęcia: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie