KONIN. Stypendia w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Medyk (10)

19 czerwca w gościnnych progach „Konińskiego Medyka”- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie kolejny raz odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów za wyniki w nauce, przyznanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego uczniom i słuchaczom Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

W uroczystości uczestniczyli: członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Dorota Kinal, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Gniezna, Konina, Ostrowa Wielkopolskiego, Poznania – Centra nr 1 i nr 2, Rawicza i Złotowa oraz Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, Centrów Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, Publicznych Bibliotek Pedagogicznych z Konina, Poznania, Leszna, Kalisza, Piły .

Z WSCKZiU w Koninie stypendia uzyskało 50 osób. Ponadto uhonorowana została słuchaczka z kierunku higienistka stomatologiczna z WSCKZiU w Koninie Marta Kopka za uzyskanie tytułu Finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady Higienistek Polskiej Akademii Profilaktyki Stomatologicznej. Podziękowania otrzymała także opiekunka kierunku Ewelina Przewoźna.

Jak poinformował dyrektor WSCKZiU w Koninie Wojciech Szymczak, uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2017 r. stworzyła możliwość nagradzania uczniów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, a jednocześnie przez swoje zaangażowanie i postawę godnie reprezentują Centra w środowiskach lokalnych. Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 24 stycznia 2019 r. stypendia zostały przyznane już kolejny raz. Wydarzenie to ma bardzo uroczystą oprawę, aby podkreślić rangę stypendiów oraz wskazać, że samorząd wojewódzki nie szczędzi nakładów, by kształcenie w Centrach gwarantowało bardzo wysoki i adekwatny do wymagań, jakie stawia rynek pracy w Polsce i Europie, poziom edukacji. Stypendia stanowią wyróżnienie dla uczniów i słuchaczy, którym zależy na zdobywaniu wiedzy i umiejętności, a jednocześnie działającym na rzecz społeczności lokalnej. Przyznawane nagrody mają również na celu promowanie jednostek prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i zachęcenie młodzieży oraz dorosłych do podjęcia nauki w Wielkopolskich Samorządowych Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ogółem stypendia otrzymało 156 uczniów i słuchaczy tych jednostek.

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, wręczając stypendia, pogratulowała wyróżnionym osiągniętych wyników w nauce. Wyraziła również nadzieję, że przyznane stypendia będą nie tylko uzasadnionym powodem do satysfakcji i zadowolenia, ale także motywacją do dalszej rzetelnej nauki i pracy. W swoim przemówieniu zwróciła uwagę, iż wiedza jest najlepszą inwestycją w przyszłość własną i całych społeczeństw, ponieważ to ludzie wykształceni stanowią siłę napędową rozwoju i są w stanie szybko adaptować się do gwałtownie zmieniającego świata. Podkreśliła, że uczniowie i słuchacze mogą odnosić sukcesy w nauce dzięki własnej pracy, aktywności i postawie, wsparciu bliskich oraz zaangażowaniu dyrektorów i nauczycieli. Wielkopolskie Samorządowe Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego cieszą się dobrą opinią wśród młodzieży i dorosłych, odbierane są jako placówki nowoczesne, a jednocześnie gwarantujące niezmiennie wysoki poziom kształcenia i rzetelne przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej. Życzyła również jak najlepszych wyników w rozpoczętej właśnie letniej sesji egzaminacyjnej.

Dyrektor WSCKZiU w Koninie Wojciech Szymczak podziękował w imieniu nagrodzonych i dyrektorów centrów za wręczone stypendia i złożył zapewnienie, że słuchacze i kadra pedagogiczna postarają się, by w przyszłym roku liczba stypendystów była znacznie większa. Po części oficjalnej młodzież WSCKZiU zaprezentowała krótki program artystyczny, po którym wszyscy udali się na wspólny obiad.

Organizatorem i gospodarzem uroczystości było Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie.