STARE MIASTO. Nagroda za promowanie ekologicznych postaw

W Urzędzie Gminy Stare Miasto odbyła się niecodzienna uroczystość. W związku z obchodzonym Dniem Drzewa Wójt wraz ze staromiejskimi urzędnikami postanowili nagrodzić nastoletnią mieszkankę gminy za promowanie ekologicznych i społecznych postaw.

Natalia Trawińska, mieszkanka Tomaszewa, z własnej inicjatywy posprzątała drogę miedzy Główiewem a Kazimierowem i okoliczny lasek. Postawa dziewczyny spotkała się z dużym uznaniem władz samorządowych, które pogratulowały dziewczynie obywatelskiej postawy i wręczyły okolicznościowy upominek.