STARE MIASTO. Warsztaty dramowe

Drama jest metodą wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości. Pełni także rolę terapeutyczną, gdyż pozwala bliżej poznać innych ludzi oraz zrozumieć ich. Umożliwia człowiekowi odkrycie jego naturalnych zdolności i możliwości oraz stymuluje ich rozwój. Uczy aktywności i otwartości oraz mierzenia się z własnymi ograniczeniami, pobudza wyobraźnię, a tym samym wpływa pozytywnie na kształtowanie postawy twórczej uczestnika zajęć. W warsztatach dramowych może uczestniczyć każda osoba poszukująca możliwości ekspresyjnych.

Na warsztatach skupiamy się na problemach społecznych i umiejętnościach niezbędnych człowiekowi do rozumienia środowiska społecznego oraz funkcjonowania w nim. Nasze pierwsze spotkanie to odkrywanie i badanie przez uczestników ich własnych możliwości, poprzez ćwiczenia zmysłu słuchu, wzroku, dotyku, węchu i smaku oraz wykorzystanie ich w ćwiczeniach na koncentrację. Uczestnicy warsztatów przeprowadzili analizę kilku tekstów literackich. Na kolejnych warsztatach będziemy odkrywać możliwości naszej wyobraźni jako zdolności człowieka do przekraczania granic własnego doświadczenia oraz wykonywać ćwiczenia na doskonalenie mimiki, gestu jako naturalnej formy kontaktu człowieka ze światem. Pantomima zlikwiduje onieśmielenie i pozwoli wyrażać siebie oraz własne emocje, jak również wczuwać się w sytuację innych osób. Nie pominiemy istotnego zadania dramy, tj. „roli”, które stwarza możliwość tworzenia niezliczonych spraw i sytuacji, co kształtuje nowy sposób patrzenia na rzeczywistość. Na każdych zajęciach będziemy przeprowadzać analizę różnorodnych tekstów literackich, na podstawie których zbudujemy scenariusz. Nasze warsztaty dramowe zakończymy przedstawieniem.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Halina Turajska