STARE MIASTO. O polskiej drodze do wolności w Modle Królewskiej

2

8 listopada w Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości przygotowana przez Marzennę Woźniak i Jolantę Fierek. W uroczystości wzięli udział goście: przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych oraz członkowie Klubu Seniora w Starym Mieście. Scenariusz obejmował treści historyczne dotyczące powstania państwa polskiego w 1918 roku, pieśni patriotyczne oraz odczytane przez seniorów fragmenty ponad 100-letniej kroniki szkolnej będącej źródłem unikalnej wiedzy o powojennych wydarzeniach historycznych w miejscowości Modła Królewska i okolicach.

W części końcowej zabrali głos zaproszeni goście: pułkownik Wojska Polskiego Waldemar Janiak, przedstawiciel grupy ,,Zajezdnia” i pasjonaci pojazdów wojskowych z Poznania.

Ogromną atrakcją dla wszystkich były pojazdy wojskowe, wśród których największe zainteresowanie wzbudziła oryginalna, ponad 100-letnia karetka, która brała udział w walkach narodowowyzwoleńczych.

O godzinie 11.11 cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście wspólnie odśpiewali hymn państwowy, jako potwierdzenie uczestnictwa w ogólnopolskiej akcji ,,Szkoła do hymnu”.

Ta niecodzienna lekcja historii miała uświadomić wszystkim, że trzeba pamiętać i warto dziękować za to, że możemy żyć w pięknym i wolnym kraju.

(Gmina Stare Miasto)