STARE MIASTO. Nagrody za działania proekologiczne i prokulturowe

SM 2

6 listopada w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się uroczysta gala podsumowująca XX edycję konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”, organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Do konkursu mogły przystąpić gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie i powiaty, podległe im instytucje lub organizacje i podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie województwa wielkopolskiego. Do tegorocznej jubileuszowej edycji zgłoszono 166 projektów, w tym kilka z terenu gminy Stare Miasto.

Dwa z nich zostały wyróżnione przez kapitułę konkursu. Pierwszy projekt „W kręgu tradycji” jest systematycznie realizowany od wielu lat w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie, a jego celem jest kultywowanie rodzimych zwyczajów. Poddawany rokrocznej ewaluacji, modyfikowany zależnie od bieżących potrzeb i zainteresowań lokalnej społeczności, projekt pozostaje inicjatywą żywą i dynamiczną, otwartą na nowe pomysły i propozycje współpracy ze strony przyjaciół i partnerów szkoły. Największą jego siłą jest przede wszystkim nastawienie na zaangażowanie jak największej liczby mieszkańców Żychlina i Janowic w działania, którym przyświeca szlachetna idea propagowania wartości kultury kraju i regionu. W roku szkolnym 2018/2019 do tychże działań należały m.in.: organizacja imprezy środowiskowej „Świąteczne Kolędowanie”, organizacja imprezy środowiskowej „Zajączek Wielkanocny”, wspólne pieczenie pierników przez nauczycieli, uczniów i ich rodziców, organizacja szkolnych obchodów pierwszego dnia wiosny czy organizacja międzyszkolnych konkursów na najpiękniejsze ozdoby bożonarodzeniowe i wielkanocne.

Kapituła doceniła również projekt „STOP  SMOG – gmina Stare Miasto upowszechnia wiedzę wśród mieszkańców na temat smogu, poprzez organizację konkursów o charakterze ekologicznym”, który poruszał kwestie jakości i ochrony powietrza. W ramach projektu zorganizowano konkurs plastyczny i konkurs filmowy. Nagrodzeni uczniowie otrzymali komplety książek, a dodatkowymi nagrodami za udział w konkursie filmowym były mierniki jakości powietrza, które zostały przekazane szkołom, a mieszkańcom gminy – czujniki tlenku węgla i dymu.

Oba projekty znalazły się w gronie laureatów konkursu i otrzymały najwyższe możliwe nagrody pieniężne w wysokości 8000 złotych. Nagrodę odebrali: dyrektor szkoły Katarzyna Wojciechowska oraz autor wniosku konkursowego – Jakub Ciesielczyk, a także kierownik Referatu Administracyjno-Organizacyjnego Luiza Kędracka z Urzędu Gminy Stare Miasto i realizatorka drugiego projektu – inspektor ds. utrzymania czystości i porządku Ilona Nowak. Otrzymane nagrody pieniężne przeznaczone zostaną na dalsze działania edukacyjno–ekologiczne.

(Gmina Stare Miasto)