KONIN. Dziecko w świecie przyjaciół. Monografia na jubileusz 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

3

Koniński Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie wydali monografię pod tytułem ,,Dziecko w świecie przyjaciół. Książka na jubileusz 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci”. Jej redaktorami byli: Jan Grzesiak i Ryszard Sławiński. A zespół redakcyjny tworzyli: Krystyna Chowańska, Paulina Antczak, Magdalena Michalak, Tomasz Olejniczak, Krystyna Pokora i Urszula Szymańska-Biednik. – Jestem dumna, że na 100-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci mogliśmy wydać tę publikację – powiedziała na promocji książki w bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Krystyna Chowańska, prezes TPD w Koninie.

Monografia ma 278 stron. I składa się z czterech części. Pierwsza to historia działalności TPD w latach 1919 – 2019. Druga obejmuje wspomnienia działaczy i sojuszników tej organizacji. Trzecia zawiera wywiady i doniesienia. A czwarta to ,,TPD w teleobiektywie”.

Książka ma nie tylko wymiar informacyjno-historyczny, ale także – co podkreślił prof. PWSZ w Koninie Jan Grzesiak – praktyczny, bowiem wytycza formy działalności organizacyjnej ukierunkowanej na dobro dziecka.

Wydawcy zapowiedzieli, że książka będzie dostępna także bezpłatnie w wersji elektronicznej, poprzez strony internetowe TPD i PWSZ. Tym samym zainteresowani tą tematyką w łatwy sposób otrzymają dostęp do publikacji, która jest najprawdopodobniej największą do tej pory pracą na temat organizacji społecznej działającej w rejonie konińskim.