STARE MIASTO. Luiza Kędracka nowym sekretarzem gminy Stare Miasto

1

Luiza Kędracka jest od 1 lutego 2020 roku sekretarzem gminy Stare Miasto. Na stanowisko awansował ją wójt Dariusz Puchała. Nowa sekretarz całe swoje życie zawodowe związana jest z administracją samorządową. W Urzędzie Gminy Stare Miasto od 2005 roku pracowała na stanowiskach referenta, podinspektora i inspektora. Przez ostatnie dwa lata była kierownikiem Referatu Administracyjno-Organizacyjnego.

Luiza Kędracka jest absolwentką Politechniki Poznańskiej i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.