ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM. Komunikat Starosty Konińskiego

Z uwagi na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że od 17 marca br. (wtorek) do odwołania wprowadza się następujące ograniczenie w obsłudze klientów w Starostwie Powiatowym w Koninie:

Wszystkie sprawy związane z rejestracją pojazdów i wymianą dowodów rejestracyjnych obsługiwane będą ze znacznym ograniczeniem wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerem telefonu 63 240 32 74 i zgłoszeniu weryfikacyjnym u urzędnika w Punkcie Informacyjnym Starostwa.

Wszystkie sprawy związane z wyrejestrowaniem, zgłoszeniem sprzedaży, nabyciem, zbyciem, wydaniem stałego dowodu rejestracyjnego i dokonaniem zmian w dowodzie rejestracyjnym załatwiane będą ze znacznym ograniczeniem wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerem telefonu 63 240 32 54 i zgłoszeniu weryfikacyjnym u urzędnika w Punkcie Informacyjnym Starostwa.

Sprawy związane z prawem jazdy będą załatwiane po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerem 63 240 32 62. W razie wątpliwości dotyczącej wysokości opłat komunikacyjnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 63 240 32 74.

Informujemy również, że od 17 marca do odwołania Starosta Koniński nie będzie nakładał kar finansowych za niedokonanie w 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy albo niezgłoszenie w takim samym terminie nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju.

W sprawach związanych z budownictwem klienci będą przyjmowani w pokoju 170 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 63 240 32 31.

W kwestiach związanych z ochroną środowiska, rolnictwem i leśnictwem klienci będą przyjmowani w pokoju 165. Przed udaniem się do urzędu proszę o kontakt telefoniczny pod nr 63 240 32 44.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów będzie pełnił dyżury wyłącznie telefoniczne pod nr telefonu 63 240 32 67.

Klienci Wydziału Nieruchomości i Ochrony Gruntów będą załatwiani po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 63 240 32 45.

Prosimy, w miarę możliwości, o wcześniejsze dokonywanie wpłat za załatwianą sprawę za pomocą płatności elektronicznej i przedstawienie dowodu jej dokonania. Wszystkie niezbędne wnioski wraz z informacjami o opłatach, numerach rachunków bankowych  dostępne są pod linkiem: http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/sprawy/wykaz-zalatwianych-spraw-przez-wydzialybiura-formularze-do-pobrania.html.

Od dnia 17 marca br. (wtorek) ograniczamy wejście klientów do budynku Starostwa Powiatowego w Koninie. Wstęp na teren urzędu będzie dopuszczalny wejściem głównym WYŁĄCZNIE w przypadkach pilnych lub po wcześniejszym umówieniu telefonicznym/mailowym.