ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM. STARE MIASTO. Zamknięte szkoły, przedszkola i inne obiekty samorządowe, odwołane imprezy kulturalne i sportowe

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo zawieszone, również w gminie Stare Miasto. Przez najbliższe 2 tygodnie wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół.

Do odwołania działalność zawieszają wszystkie obiekty podległe gminie: Hala Sportowa w Liścu Wielkim, Sala Sportowo-Środowiskowa w Starym Mieście, Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto wraz z jej Filiami (w Liścu Wielkim i Modle Królewskiej) oraz Kino za Rogiem i inne obiekty gminne, w których gromadzą się ludzie. W związku z zamknięciem Filii Biblioteki w Liścu Wielkim nie będzie czynna również znajdująca się tam Agencja Pocztowa.

Na inny termin zostały przełożone wszelkie planowane imprezy kulturalne i sportowe.

Zawieszone zostały formy aktywności dla osób starszych, tj. Klub Seniora. Pamiętajmy jednak, że osoby starsze wymagają w tym okresie szczególnej opieki i zainteresowania. Zwracajmy uwagę, np. w ramach pomocy sąsiedzkiej, na potrzeby seniorów, którzy nieraz mają trudności ze zrobieniem zakupów, zakupem leków czy opłaceniem rachunków.

Zebrania sołeckie w Barczygłowie, Biczu, Główiewie, Krągoli, Krągoli Pierwszej, Liścu Wielkim, Ruminie i Starym Mieście odbędą się w innych terminach, które podane zostaną z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zaleca się, aby sprawy urzędowe załatwiać poprzez alternatywne drogi komunikacji tj.:
- poprzez ePUAP (Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej) – aby z niej skorzystać trzeba mieć Profil Zaufany. Założenie go zajmie chwilę każdemu, kto korzysta z bankowości elektronicznej,

- telefonicznie – numery telefonów do poszczególnych wydziałów dostępne są na stronie http://stare-miasto.pl/pl/39-przewodnik-po-urzedzie.html
- drogą mailową – na adres sekretariat@stare-miasto.pl

Zaleca się, aby wszelkich należnych wpłat finansowych dokonywać przelewem. Od dnia 16 marca br. w kasie Urzędu Gminy Stare Miasto zawieszona zostanie możliwość wpłat gotówkowych – kasa będzie nieczynna.
- wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłat za gospodarowanie odpadami należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe, podane w decyzjach lub przesłanych informacjach
- należne Gminie Stare Miasto można uiszczać przelewem na rachunek bankowy nr: 77 8530 0000 0500 0576 2000 0260 (opłaty skarbowe, opłaty za koncesje alkoholowe, czynsze, opłaty targowe, za pas drogowy i pozostałe opłaty)

Apeluje się o ograniczenie wizyt w urzędzie. Zachęca się, aby osobiste wizyty w urzędzie, jeśli nie są to sprawy pilne, odłożyć na inny, bardziej dogodny moment, pomimo, że wprowadzone zostały działania profilaktyczne, takie jak odkażanie klamek, drzwi, poręczy schodów, biurek i blatów do obsługi klientów.

Apeluje się o zachowanie zdrowego rozsądku, a szczególnie o niewzbudzanie paniki, która z pewnością przy tak dużym nasileniu różnorakich emocji nie jest wskazana i może być złym doradcą.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w przypadku zauważenia u siebie objawów takich jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy niezwłocznie telefonicznie zawiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną – tel. 509 698 188. W przypadku nasilonych objawów należy dzwonić pod numer alarmowy 112 lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział:

  • dla dorosłych: 63 240 44 02
  • dla dzieci 61 859 03 367 / 539 524 935 / 504 907 994

Przypominamy że jednym ze środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się pandemii, jest profilaktyka. Dlatego prosimy, o przestrzeganie wytycznych wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji, to jest z serwisów instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, www.gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.