KONIN. Zmiana na stanowisku komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie

3

30 kwietnia 2020 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne, odbyło się zdanie obowiązków przez bryg. Janusza Dębowskiego komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. Wielkopolski komendant wojewódzki PSP mł. bryg. Dariusz Matczak z dniem 1 maja 2020 r. powierzył obowiązki komendanta miejskiego PSP w Koninie, dotychczasowemu zastępcy bryg. Maciejowi Pilarskiemu. W świetlicy Komendy Miejskiej PSP w Koninie po odczytaniu aktu odwołania bryg. Janusz Dębowski pożegnał się ze sztandarem.

bryg. Janusz Dębowski służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął we wrześniu 1987 r. jako kadet Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Następnie pracował jako instruktor do spraw przeciwpożarowych w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Koninie. Następnie w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie kolejno zajmował stanowiska: starszego technika, dowódcy sekcji, starszego inspektora i młodszego oficera. Począwszy od 1 kwietnia 1997 r. do 31 grudnia 1998 r. delegowany był do realizacji zadań dyżurnego operacyjnego województwa w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. Od 1 stycznia 1999 r. do 20 maja 1999 r. realizował zadania zastępcy naczelnika wydziału operacyjnego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, a od 1 czerwca 1999 r. kierownika sekcji w wydziale organizacji i nadzoru w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Od dnia 1 sierpnia 2005 r. ponownie pełni służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie kolejno na stanowiskach: starszego specjalisty, dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1, zastępcy komendanta miejskiego, oficera operacyjnego i dowódcy zmiany.

Od 1 lipca 2016 r. Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP powołał bryg. Janusza Dębowskiego na stanowisko komendanta miejskiego PSP w Koninie.

bryg. Janusz Dębowski jest absolwentem Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu z roku 1989, studiów inżynierskich w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
z 1994 roku, studiów magisterskich w Akademii Rolniczej w Lublinie w zakresie inżynierii kształtowania środowiska oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Wielokrotnie odznaczany, wyróżniany i nagradzany:

  • Brązowy Krzyż Zasługi,
  • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę,
  • Brązowa Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej (2 razy),
  • Brązowy Medal za Zasługi dla Policji,
  • Odznaka Honorowy Dawca Krwi I stopnia,
  • Zasłużony dla Zdrowia Narodu,
  • Złoty Medal ,,Za zasługi dla pożarnictwa”,
  • Brązowy Medal ,,Za zasługi dla pożarnictwa”,
  • Odznaka Honorowa „Za zasługi dla Miasta Konina”,
  • Odznaka Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

bryg. Maciej Pilarski służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął we wrześniu 1995 r. jako kadet Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Następnie pełnił służbę w Komendzie Rejonowej i Komendzie Miejskiej PSP w Koninie na stanowisku dowódcy zastępu. W roku 1999 został przeniesiony do Komendy Powiatowej PSP w Kole, gdzie kolejno zajmował stanowiska: dowódcy zastępu, dowódcy sekcji, młodszego specjalisty, starszego inspektora i naczelnika wydziału kwatermistrzowsko-kadrowego.

bryg. Maciej Pilarski jest absolwentem Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu z roku 1997, studiów inżynierskich w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie z roku 2002 oraz studiów magisterskich w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno – prywatne oraz w zakresie gospodarowania zasobami. Od 20 sierpnia 2018 r. pełnił funkcję zastępcy komendanta miejskiego PSP w Koninie.

Opracowanie: kpt. Sebastian Andrzejewski, zdjęcia: mł. kpt. Andrzej Śliwka