STARE MIASTO. Przedszkole i szkolne oddziały przedszkolne nadal zamknięte

Dzisiaj odbyła się narada wójta Dariusza Puchały z dyrektorami placówek oświatowych z terenu gminy Stare Miasto. Podczas spotkania analizowana była aktualna sytuacja i możliwość ewentualnego otwarcia przedszkola w Starym Mieście i oddziałów przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych (Barczygłów, Modła Królewska, Lisiec Wielki, Żychlin, Żdżary) od 6 maja.

Uczestnicy zgodnie podkreślili, że zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych jest najważniejsze. Mając na uwadze nadal istniejące zagrożenie epidemiczne, samorząd lokalny chce postępować rozważnie i optymalnie przygotować się do przyjęcia dzieci oraz realizacji wytycznych państwowych instytucji.

W związku z tym wójt gminy podjął decyzję o nieotwieraniu przedszkoli, przynajmniej do 24 maja. Informacja o ewentualnym otwarciu placówek podana zostanie przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.