SKULSK. Dzień Rodziny Klubu Sportowego ,,Orion” Skulsk

Skulsk (11)

Kilkudziesięciu młodych piłkarzy wzięło udział w imprezie z okazji Dnia Rodziny Klubu Sportowego ,,Orion” Skulsk, 8 sierpnia na ,,Orliku” w Skulsku. Organizatorami byli: Zarząd Klubu, rodzice i trenerzy. Przy KS działają 4 drużyny piłki nożnej: 2 żaków, jedna młodzika i jedna Orlik. Przygotowano wiele atrakcji. Były rozgrywki sportowe, gry i zabawy, kurtyna wodna, słodkie i lodowe smakołyki, ciepły posiłek. Ponadto zawodnicy otrzymali koszulki zakupione przez rodziców

Na stoisku profilaktycznym Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skulsku psycholog Zbigniew Nabzdyk prowadził działania edukacyjne uwrażliwiające na zagrożenia związane z substancjami psychoaktywnymi. Skorzystały z nich zarówno dzieci i młodzież, jak i rodzice.

Spotkanie z okazji Dnia Rodziny poprowadził prezes KS ,,Orion” Skulsk Mirosław Bednarski. Podziękował wszystkim, którzy pomogli przygotować tę imprezę.