HISTORIA. Rocznica wybuchu II wojny światowej. Tragedia zaczęła się od bombardowania Wielunia