STARE MIASTO. OSP w Liścu Wielkim z nowym samochodem ratowniczo-gaśniczym

L1

Strażacy z Liśca Wielkiego odebrali w Kielcach pojazd bojowy, którym wieczorem dojechali do swojej jednostki. Zakupiony średni samochód ratowniczo-gaśniczy Man TGM 18.320 znacząco wzbogaca możliwości jednostki OSP Lisiec Wielki i podnosi wartość bojową całej gminy.

Wartość wozu wraz z wyposażeniem to 850 tys. zł. Zakup był możliwy dzięki dotacjom z budżetu gminy Stare Miasto, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a także hojności sponsorów i mieszkańców, którzy uzbierali 30 tys. zł.

Strażakom gratulowali: wójt Dariusz Puchała, jego zastępca Janusz Frysiak, skarbnik Jolanta Sobczak, radni i sołtysi, a także przybyli mieszkańcy.