STARE MIASTO. Od Ochotniczych Straży Pożarnych do Stowarzyszenia Myśli Osobliwych

Na terenie gminy Stare Miasto jest zarejestrowanych 35 organizacji pozarządowych, przy założeniu, że wykaz na oficjalnej stronie gminy jest aktualny. Przeważają Ochotnicze Straże Pożarne. Ale jest także m.in. Stowarzyszenie Myśli Osobliwych ,,Kreatywy”.