KONIN. ,,Medyk” atrakcyjnym centrum rehabilitacyjnym

2

Rehabilitacja dla Ciebie – terapia, edukacja, działanie!!!” to partnerski program prozdrowotny skierowany do mieszkańców Wielkopolski, w wieku przedemerytalnym, aktywnych zawodowo, zmagających się z dolegliwościami układu kostno-stawowego, na przykład schorzeniami i bólami w obrębie kręgosłupa, stawów i tkanek miękkich.

Nadrzędnym celem projektu jest zahamowanie i ograniczenie następstw procesów chorobowych wśród kobiet w wieku 50 – 59 lat i mężczyzn w wieku 50 – 64 lat, mieszkających na terenie województwa wielkopolskiego, spełniających kryteria udziału w projekcie.

Na konferencji prasowej w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie zachęcano mieszkańców Konińskiego do skorzystania z tej atrakcyjnej oferty. Całkowity koszt udziału w projekcie to jedyne 99 zł. Pozostałą część kosztów pokrywa Europejski Fundusz Społeczny. W ramach programu zagwarantowane są 3 konsultacje fizjoterapeutyczne, 100 zabiegów fizjoterapeutycznych oraz udział w zajęciach sportowych i edukacyjnych. Wszystko odbywa się w WSCKZiU w Koninie, czyli popularnym ,,Medyku”, na ul. Przemysłowej 4.

Potrzebne informacje można znaleźć na stronie www.rdc50.pl.