SOLIDARNI w PARNERSTWIE. Ogłoszenia o naborach wniosków

Solidarni w Partnerstwie

Stowarzyszenie ,,Solidarni w Partnerstwie” informuje o naborach wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

- nr 11/2021 dot. operacji dużych
- nr 12/2021 dot. podejmowania działalności (premia na otwarcie działalności)
- nr 13/2021 dot. rozwoju przedsiębiorczości

Szczegóły dotyczące powyższych naborów dostępne są pod adresem www.sswp.com.pl.

Ogłoszenie nr 11
Ogłoszenie nr 12
Ogłoszenie nr 13