STARE MIASTO. 500 lat parafii w Liścu Wielkim

Parafia Lisiec Wielki rozpoczyna uroczystym odpustem obchody jubileuszu 500-lecia swojego istnienia.

Według Jana Łaskiego – arcybiskupa gnieźnieńskiego – Lisiec Wielki był posiadłością królewską, dlatego w 1521 roku Zygmunt I polecił wznieść tutaj niewielką świątynię modrzewiową. Powołana został parafia pod wezwaniem Jana Chrzciciela, a jej pierwszym proboszczem został ks. Jan ze Sługocina. Następnie powstała drewniana świątynia w 1704 roku, która także – ze względu na zawirowania historyczne – przechodziła różne koleje. Od początku do parafii należały wsie: Lisiec Wielki, Lisiec Mały i Żdżary.

Przez wiele lat kościół miał okresy świetności oraz lata nieco gorsze. Parafia miała też wielu duszpasterzy, którzy zabiegali, ażeby mogła ona spełniać swoją najistotniejszą rolę. Wymienić należy: ks. Walentego Rożnieckiego – budowniczego drugiej drewnianej świątyni oraz ks. Wojciecha Malińskiego, który w trudnych latach zaborów, przez 40 lat zabiegał o utrzymanie jej  świetności. Ale najważniejszym okazał się moment przybycia w 1862 roku do Liścia Wielkiego młodego proboszcza ze Starego Miasta – ks. Sebastiana Zabłockiego – który podjął wielkie dzieło budowy świątyni murowanej, istniejącej do dnia dzisiejszego. Był on proboszczem w lisieckiej świątyni przez 59 lat i po śmierci spoczął na cmentarzu parafialnym. W 1878 roku powołano komitet budowy kościoła, w zdecydowanej większości ze składek parafian.

W czasie II wojny światowej kościół został zajęty przez Niemców i znów znacznie ucierpiał  od niesprzyjających warunków atmosferycznych. Ale po wojnie sukcesywnie został odnowiony.

Najpiękniejszą formę kościół parafialny w Liścu Wielkim przyjął w ostatnim czasie, kiedy to staraniem kapłanów oraz wiernych został odmalowany, a obecnie zakończona została wymiana dachu.

24 czerwca 2021 roku, w obecności biskupa Wiesława Meringa, zostały zainicjowane obchody 500–lecia istnienia parafii. W uroczystości wzięli udział duchowni z terenu dekanatu, wójt gminy Dariusz Puchała, zastępca wójta Janusz Frysiak, sekretarz Luiza Kędracka i skarbnik Jolanta Sobczak, a także licznie zgromadzeni parafianie, przedstawiciele organizacji szkół i stowarzyszeń. Były też kwiaty i gratulacje oraz życzenia od parafian i od władz gminy: dla księdza biskupa za wieloletnią posługę duszpasterską, a dla księdza proboszcza Dariusza Maćczaka z okazji 30–lecia święceń kapłańskich. Ten wspaniały jubileusz uświetnił swoim występem zespół tańca ludowego „Uśmiech” ze Szkoły Podstawowej w Liścu Wielkim.

Ewa Kasprzyk