KONIN. Podsumowanie projektu ,,Czytanie nie zna granic”

Projekt 2

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie oraz seniorzy z Konina i Koła rozbudzali swoją ciekawość o regionie, poezji i ekologii oraz poznawali tajniki różnych działań artystycznych w ramach projektu edukacyjnego Czytanie nie zna granic, realizowanego od września do czerwca. Projekt został sfinansowany przez Fundację ORLEN w ramach wniosku z konkursu Moje miejsce na Ziemi.

Zgodnie z założeniami w przedsięwzięciu wzięło udział 5 instytucji: Dzienny Dom Seniora w Kole, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

W trakcie realizacji uczestnicy projektu zapoznali się z biografią i twórczością regionalnych poetów z Konina i Koła. Byli wśród nich m. in.: Krzysztof Kościelski, Renata Grześkowiak, Kazimierz Oblizajek, Stefan Rusin, Paula Klama, Stanisława Fleszarowa-Muskat. Zajęcia łączyły głośne czytanie poezji z pracami twórczymi, ponieważ ekspresja twórcza pomaga wczuć się w interpretację wierszy. Połączenie literatury pięknej ze sztuką zachęciło uczestników do poznania dziedzictwa naszego regionu od innej strony oraz wpłynęło na aktywność grupy. Największą atrakcją dla wszystkich uczestników było szycie ekotoreb, gra terenowa oraz zwiedzanie Muzeum Okręgowego w Koninie.

Uczniowie oraz seniorzy uczestniczący w projekcie edukacyjnym Czytanie nie zna granic bardzo wysoko ocenili jego atrakcyjność, określając go jaką ciekawą, oryginalną formę edukacji, który pozwolił im rozwinąć zamiłowanie do czytelnictwa. Zdaniem uczestników udział w projekcie poszerzył ich wiedzę o lokalnej twórczości oraz zwiększył ich świadomość na temat poezji w życiu człowieka. Ponadto podkreślono, iż zdobytą wiedzę podczas trwania projektu można wykorzystać w życiu codziennym. Na podstawie deklaracji słownych osób biorących udział w projekcie stwierdzono, iż bez wątpienia będzie to przedsięwzięcie, które na długo pozostanie w pamięci uczestników.