STARE MIASTO. Jerzy Rzepecki ponownie prezesem OSP w Modle Królewskiej

6

Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Modle Królewskiej podsumowano działalność w kadencji 2017 – 2021. Ocena wypadła pozytywnie, o czym świadczyło jednogłośnie udzielone absolutorium Zarządowi OSP. Prezes Jerzy Rzepecki nie szczędził pochwał i podziękowań. Stwierdził na przykład, że bardzo dobrze układa się współpraca z Urzędem Gminy w Starym Mieście, na czele z wójtem Dariuszem Puchałą. A w poprzednich latach zdarzało się, że pod adresem władz gminnych kierował cierpkie uwagi. Czyli nastąpiła znacząca poprawa. Najważniejszy jest jednak przyrost kadrowy. Obecnie OSP w Modle Królewskiej liczy 56 członków. 8 lat temu było ich tylko 38, co oznacza wzrost o blisko 50 procent.

Oczywiście są kolejne potrzeby, choćby związane z unowocześnieniem budynku remizy. Bez klimatyzacji zebrani nie mieli łatwo, co pozwoliło Ireneuszowi Ćwiekowi, prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Starym Mieście na żartobliwą uwagę, że przy takiej pogodzie ciężko mówić, a jeszcze ciężej słuchać.

W zebraniu uczestniczył m.in. poseł Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Gratulował strażackiej wspólnocie w Modle Królewskiej, na czele z prezesem Jerzym Rzepeckim. Przy okazji poświęcił kilka zdań Polskiemu Ładowi, czyli rządowemu programu rozwoju Polski po okresie pandemii. I zachęcał do szczepień przeciwko COVID-19.

Po zebraniu OSP zaproszono na kolację przygotowaną przez reaktywowane Koło Gospodyń Wiejskich w Modle Królewskiej. Jedzenie chwalono, a więc można stwierdzić, że w zakresie działalności kulinarnej panie także otrzymały jednogłośne absolutorium.