STARE MIASTO. Medale za długoletnią służbę dla 15 pracowników samorządowych

1

Z inicjatywy Wójta Gminy Stare Miasto oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście, na wniosek Wojewody Wielkopolskiego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał medale za długoletnią służbę pracownikom samorządowym gminy Stare Miasto. Uhonorowanych zostało 15 osób. Medale na uroczystości, która odbyła się 30 lipca, wręczała wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.

- Medale zostały nadane za wzorowe wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej na rzecz społeczności naszej gminy. W gronie odznaczonych złotym medalem znaleźli się: Jolanta Sobczak, dr Maria Szumigalska, Mirosława Pińska, Maria Pilarczyk-Ryznar, Małgorzata Tłok. Cieszę się, że wieloletnia praca została zauważona i doceniona – podkreśla wójt gminy Dariusz Puchała.

Srebrnym medalem uhonorowani zostali: Dariusz Puchała, Barbara Balcerzak, Ilona Sztamblewska, Agnieszka Pawlak, Ewelina Borucka, Agnieszka Filipiak, Anna Łukasiewicz. Z kolei brązowy medal otrzymali: Agnieszka Kołacka, Agata Janczak, Agata Szymczak.

Po ceremonii odznaczenia, wicewojewoda pogratulowała wyróżnionym podkreślając w swoim wystąpieniu, że praca urzędników państwowych jest nie tylko służbą wszystkim obywatelom, ale przed wszystkim wypełnianiem życiowej misji.

Na zakończenie spotkania włodarz wraz z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście w imieniu wszystkich odznaczonych pracowników, przekazali podziękowania wicewojewodzie Anecie Niestrawskiej za docenienie ich w codziennej urzędniczej pracy, zapewniając jednocześnie, że pracownicy samorządowi gminy Stare Miasto nie poprzestaną na dotychczasowych osiągnięciach, lecz z ogromnym zaangażowaniem podejmować będą kolejne działania zmierzające ku temu, co wartościowe, dobre i co znajduje konkretne rezultaty z korzyścią dla mieszkańców gminy. Przyznane odznaczenia są nie tylko zaszczytem, ale także motywacją do dalszej służby na rzecz mieszkańców gminy Stare Miasto.