1 SIERPNIA. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

(źródło: Instytut Pamięci Narodowej)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA