PSL. KONIN. Krzysztof Czajkowski nowym prezesem powiatowego PSL. Przepustka do bycia starostą konińskim?

4

Nowym prezesem Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Koninie został Krzysztof Czajkowski, od kilkunastu lat sekretarz konińskiej struktury tej partii. Zadecydowali tak delegaci na VI Zjeździe Powiatowym PSL w Koninie.

Krzysztof Czajkowski to 37-latek, dotychczasowy szef PSL w gminie Kazimierz Biskupi. Pracuje na stanowisku zastępcy naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Koninie. Na funkcję szefa konińskiego PSL rekomendował go dotychczasowy prezes Stanisław Bielik, który nie ubiegał się ponownie o partyjną funkcję.

Czajkowski po wyborze stwierdził: ,,Stoimy w dość trudnym momencie politycznym”. I określił jako naczelne zadanie ,,odbicie bastionów, które utraciliśmy”. Obecny na Zjeździe Krzysztof Grabowski, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL, przypomniał, że tylko w powiecie konińskim ludowcy mają starostę i wicestarostę. A to pokazuje siłę Polskiego Stronnictwa Ludowego. W kontekście tych słów dla nowego prezesa powiatowego PSL bardzo wielkim sukcesem byłoby utrzymanie dotychczasowego stanu posiadania. Gdyby to się udało, Krzysztof Czajkowski dostałby mandat do objęcia w nowej kadencji funkcji starosty konińskiego. Na ile jest to realne, okaże się po jego aktywności w nowej roli i pozycji politycznej PSL w roku 2023.