STARE MIASTO. Gminny Dzień Sportu

Regulamin na następnej stronie.

Regulamin

Olimpijski bieg i marsz po zdrowie: od przedszkolaka do seniora”

XVIII GMINNY DZIEŃ SPORTU

MODŁA KRÓLEWSKA 26 WRZEŚNIA 2021 godz. 14.00

I. CEL IMPREZY:

Popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz marszu jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

Promocja zdrowego stylu życia.

II. ORGANIZATORZY:

Urząd Gminy Stare Miasto,

Ul. Główna 16b

62-571 Stare Miasto

Tel. 63 241 62 16 wew. 220

III. PARTNER ORGANIZACYJNY

Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej

Ochotnicza Straż Pożarna w Modle Królewskiej

IV. TERMIN i MIEJSCE:

Biegi i Marsz odbędą się w dniu 26 września 2021 roku (niedziela) w Modle Królewskiej w godz. od 14.15 do 16.00

Ok. godz. 14.15 – Sprint przedszkolaków, biegi Szkół Podstawowych

Ok. godz. 14.30 – Marsz Nordic Walking

Ok. godz. 15.00 – Bieg na dystansie 5000 m.

Start i Meta przy Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej.

V. TRASA i DYSTANS:

Biegi dziecięce i młodzieżowe:

Przedszkolaki – 100 m,

klasy: I-III SP – 500 m,

klasy IV-VI SP – 1000 m,

klasa VII, VIII SP – 2000 m

Bieg nad Zalewem – OPEN dystans 5 km (asfalt) dorośli, młodzież od 15 r.ż

Marsz Nordic Walking nad Zalewem – dystans 2 km (asfalt, ścieżki polne, trawa)

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się uczestnika na listę do organizatora w godz. 13.45 – 14.00. Zgłoszenia dotyczą kategorii Nordic Walking, OPEN na dystansie 5000 m oraz wszystkich osób, które nie zapisały się wcześniej w szkole/przedszkolu/u organizatora.
  2. W kategorii OPEN na 5000 m. prawo startu mają osoby powyżej 15 roku życia, które podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność.

VII. NAGRODY:

  1. Biegi w kategorii przedszkolaków oraz dzieci klas I-III Szkół Podstawowych – wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe medale i certyfikaty.
  2. Biegi w kategorii dzieci klas IV,V,VI,VII,VIII, Szkół Podstawowych– wszyscy na mecie otrzymują pamiątkowy certyfikat.

Dodatkowo pierwsza dziewczyna i pierwszy chłopak ww. kategoriach na scenie otrzymają puchary.

  1. Bieg nad Zalewem OPEN na dystansie 5000 m – wszyscy zawodnicy otrzymują pamiątkowy medal oraz certyfikat.

Dodatkowo pierwsza kobieta i pierwszy mężczyzna na scenie otrzymają puchar.

  1. Marsz Nordic Walking nad Zalewem – wszyscy zawodnicy otrzymują pamiątkowy medal i certyfikat.

VIII. POSIŁEK REGENERACYJNY.

Każdy zawodnik, po zakończonych biegach otrzyma posiłek i wodę, który udostępniony będzie w okienku przy Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej (budynek B).

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Bieg i marsz odbędzie się bez względu na pogodę.

2. Organizator zapewnia: opiekę medyczną podczas biegu.

3. Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy i obuwie sportowe.

4. Każdy uczestnik biegów otrzyma pamiątkowy certyfikat z nadanym numerem losowym.

Certyfikat należy zachować do losowania nagród po zakończonych biegach. Losowanie drobnych nagród sportowych na scenie ok. godz. 16.30-17.00.

5. Zawodnicy, zgłaszając się do zawodów akceptują regulamin imprezy i tym samym wyrażają zgodę na:

- publikację ich wizerunku (w tym zdjęcia, nagrania filmowe)

- wyników i danych osobowych w relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach, reklamach, materiałach promocyjnych organizatorów, partnerów medialnych.

- przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych organizatorów, partnerów medialnych.

6. Podczas Dnia Sportu, organizator będzie utrwalał przebieg wydarzeń w postaci obrazów cyfrowych, w związku z czym istnieje możliwość utrwalenia danych biometrycznych w postaci wizerunku twarzy osób uczestniczących w imprezie. Wejście na teren Olimpijskiego Biegu I Marszu Po Zdrowie Od Przedszkolanka Do Seniora podczas XVIII Gminnego Dnia Sportu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas imprezy na różnych polach eksploatacji tj. publikacji w prasie, na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO, w celu promocji imprezy i działalności gminy.

7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.