SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. GOLINA, GRODZIEC, RYCHWAŁ, RZGÓW, STARE MIASTO, TULISZKÓW. 15-lecie Stowarzyszenia ,,Solidarni w Partnerstwie”

Solidarni w Partnerstwie (57)

15 lat temu powstało Stowarzyszenie ,,Solidarni w Partnerstwie”. To znana organizacja, która działa na rzecz społeczności lokalnych w gminach: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków. Obchody jubileuszowe zorganizowano 16 września w Kazimierowie, w Restauracji „NoVa”.

Uroczystość była okazją do przypomnienia historii Stowarzyszenia, którą przedstawił prezes Ireneusz Ćwiek. Dyrektor Biura SwP Iwona Bańdosz zaprezentowała osiągnięcia Solidarnych w Partnerstwie, stanowiące podsumowanie pracy w minionych latach. Zaproszeni goście podczas wystąpień podkreślali wielką rolę i wkład Stowarzyszenia w rozwój obszaru Lokalnej Grupy Działania, to jest gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków. Tym samym doceniono zaangażowanie SwP w działania ukierunkowane na poprawę jakości życia oraz aktywizację mieszkańców wymienionych gmin.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Grażyna Organowska – zastępca dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (reprezentowała wicemarszałka województwa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego), Żanetta Matlewska – przewodnicząca Rady Powiatu Konińskiego wraz z Ryszardem Nawrockim i Jerzym Rzepeckim – radnymi Rady Powiatu Konińskiego, ks. Dariusz Maćczak – proboszcz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Liścu Wielkim, włodarze gmin należących do Stowarzyszenia: Mirosław Durczyński – burmistrz Goliny, Mariusz Woźniak – wójt gminy Grodziec, Stefan Dziamara – burmistrz gminy i miasta Rychwał, Grzegorz Matuszak – wójt gminy Rzgów, Dariusz Puchała – wójt gminy Stare Miasto, Krzysztof Roman – burmistrz gminy i miasta Tuliszków; przedstawiciele zaprzyjaźnionych Lokalnych Grup Działania: Ireneusz Witkowski, reprezentujący Wielkopolską Sieć LGD oraz LGD „KOLD”, Magdalena Fabiniak i Beata Mruk – Stowarzyszenie „Solna Dolina”, Maria Siwińska i Marta Błaszczyk – Stowarzyszenie „Między Ludźmi i Jeziorami”, Małgorzata Najdek – LGD „Kraina Trzech Rzek”, Agnieszka Lewandowska – Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”, Janusz Woźniak – Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

Na ręce prezesa Stowarzyszenia Ireneusza Ćwieka oraz dyrektora Biura SwP Iwony Bańdosz złożono gratulacje, listy i upominki od przedstawicieli: Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Powiatu Konińskiego, Samorządów Gminnych, Lokalnych Grup Działania, organizacji działających na obszarze LGD; Członków Stowarzyszenia i Przyjaciół obecnych na jubileuszu. Miłym zaskoczeniem była Statuetka Lisa dla Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”, którą prezesowi Ireneuszowi Ćwiekowi wręczył burmistrz gminy i miasta Tuliszków Krzysztof Roman, w asyście pracowników samorządu.

Po zakończeniu oficjalnej części wystąpił zespół Accord, a następnie zaproszono wszystkich obecnych na poczęstunek i jubileuszowy tort.