STARE MIASTO. Udany rok OSP w Modle Królewskiej

Modła (1)

Na walnym zebraniu OSP strażacy z Modły Królewskiej podsumowali kolejny rok pracy. Sprawozdanie prezesa Jerzego Rzepeckiego pokazało, że był to udany rok zarówno pod względem organizacyjnym, jak i finansowym.

Miejscowa OSP skupia 52 druhów czynnych, 2 wspierających i jednego honorowego. Jest także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Straż brała udział w 32 akcjach: 7 razy gasiła pożar, a 25 razy likwidowała miejscowe zagrożenia.

Dochody wyniosły 80 566 zł. Znalazły się tu m.in. dwa dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Po stronie wydatków zapisano 94 081 zł, w tym na zakup sprzętu i umundurowania strażackiego – 34 477 zł, a na inwestycje i remonty – 27 298 zł.

Sukcesów i dobrych wyników gratulowali zaproszeni goście, w tym nadbrygadier Arkadiusz Przybyła – zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.