KONIN, KAZIMIERZ BISKUPI. Eliminacje miejskie i powiatowe Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Turniej

23 kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 3 w Koninie odbyły się eliminacje miejskie, a 30 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Przystąpili do nich uczniowie ze szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Konina i powiatu konińskiego.

Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwali funkcjonariusze z Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.

Uczniowie z poszczególnych grup wiekowych – grupa I – szkoły podstawowe klasy I – IV, grupa II – szkoły podstawowe klasy V – VIII i grupa III – szkoły ponadpodstawowe – przystąpili do testu pisemnego. Następnie osoby, które uzyskały największą ilość punktów przeszły do drugiego etapu turnieju – pytań ustnych, który wyłonił zwycięzców. Najlepsi w poszczególnych grupach wiekowych zostali wyróżnieni nagrodami rzeczowymi. Laureaci z danych grup wiekowych zostali zakwalifikowani do dalszego etapu (eliminacje szczebla wojewódzkiego) Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbędzie się we Wrześni.

Zwycięzcy eliminacji miejskich:

Druga grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy V – VIII):
I miejsce – uczeń SP nr 1 w Koninie
II miejsce – uczeń SP nr 3 w Koninie
III miejsce – uczeń SP nr 15 w Koninie

Trzecia grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe):
I miejsce – uczeń III Liceum w Koninie
II miejsce – uczeń II Liceum w Koninie
III miejsce – uczeń Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie

Zwycięzcy eliminacji powiatowych:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy I – IV):
I miejsce – uczeń Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Borowie
II miejsce – uczeń Szkoły Podstawowej w Woli Podłężnej
III miejsce – uczeń Szkoły Podstawowej w Szyszyńskich Holendrach

Druga grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy V – VIII):
I miejsce – uczeń Szkoły Podstawowej w Wilczynie
II miejsce – uczeń Szkoły Podstawowej w Liścu Wielkim
III miejsce – uczeń Szkoły Podstawowej w Kawnicach

Trzecia grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe):
I miejsce – uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie

opracowanie: st. kpt. Sebastian Andrzejewski, zdjęcia: kpt. Andrzej Śliwka, Jerzy Maciejewski