MIEŚCISKO, ZAGÓRÓW. Dwie gminy w Wielkopolsce odcięte od gazu

Po nałożeniu sankcji przez Rosję na Polskę w związku z wojną w Ukrainie, w kilku gminach w kraju, w tym w Wielkopolsce, pojawił się problem z odcięciem od gazu. W województwie wielkopolskim problem ten dotyczy dwóch gmin – gminy Mieścisko w powiecie wągrowieckim i Zagórów w powiecie słupeckim. Dostawcą gazu jest tam firma Novatek Green Energy, która znalazła się na liście podmiotów objętych sankcjami.

Działania, jakie podejmowane są w celu przywrócenia dostaw gazu, są konsultowane na szczeblu centralnym, ponieważ problem dotyczy jeszcze kilku innych gmin spoza województwa wielkopolskiego. Ze strony wojewody wielkopolskiego podejmowane są działania mające na celu stabilizację sytuacji w zakresie obniżenia temperatur w pomieszczeniach użytkowanych przez odbiorców gazu w tych dwóch gminach. Jeśli chodzi o instytucje publiczne, takie jak szkoły i przedszkola, tam wspólnie z samorządami wprowadzone zostało rozwiązanie polegające na wykorzystaniu instalacji elektrycznej i urządzeń do tego dedykowanych, tak aby utrzymać ciepło w tych budynkach. Wojewoda wielkopolski jest w stałym kontakcie z wójtami i spółkami skarbu państwa w tym zakresie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowało wniosek do Kancelarii Premiera o wydanie decyzji w sprawie przejęcia przez PSG oraz PGNiG na mocy ustawy o zarzadzaniu kryzysowym instalacji gazowych należących do spółki Novatek Green Energy.

W gminie Mieścisko do instalacji podłączonych jest 7 podmiotów publicznych (Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoła, przedszkole, Posterunek Rewiru Dzielnicowych, firma De Heus – producent pasz) oraz około 40 odbiorców indywidualnych. W gminie Zagórów do instalacji są podłączone: 2 szkoły podstawowe, Miejskie Przedszkole Samorządowe, Ośrodek Zdrowia, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Miejski oraz około 50 odbiorców indywidualnych.

(do Redakcji KGI nadesłało Biuro Prasowe Wojewody Wielkopolskiego)