STARE MIASTO. 9,5 mln zł z Polskiego Ładu na inwestycje strategiczne w gminie

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. Wsparcie obejmuje 35 obszarów gospodarki. Gmina Stare Miasto w drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymała 9 500 000 złotych. Dofinansowanie uzyskały następujące wnioski: przebudowa ulic Szkolnej i Morwowej w miejscowości Stare Miasto – kwota dofinasowania: 1 140 000 zł; budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Miasto – kwota dofinansowania: 4 560 000 zł; budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Posoka – kwota dofinansowania: 3 800 000 zł.