STARE MIASTO. 30 tysięcy złotych dla OSP w Starym Mieście

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Mieście pozyskała środki zewnętrzne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność OSP.

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy pozwoli ograniczyć emisję spalin, w tym substancji szkodliwych dla środowiska. Wyprodukowana energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby własne jednostki oraz lokalnej społeczności. Wsparcie ze strony WFOŚiGW w Poznaniu ma charakter dotacji do wysokości 90 % kosztów kwalifikowalnych i wynosi 30 000 zł. Inwestycja zostanie oddana do użytku w listopadzie tego roku, a jej całkowity koszt wyniesie 38 000 zł.