KONIN. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich zaprasza na dyżury specjalistów

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w okresie od 3 października do 30 grudnia 2022 roku realizuje projekt „Bieg po zdrowie. Dobre praktyki i poszukiwanie skutecznych rozwiązań”. W ramach realizacji tego zadania utworzono w siedzibie organizacji w Koninie, ul. PCK 13, Punt Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców, innych osób, które wymagają pierwszej pomocy emocjonalnej po okresie pandemii, izolacji domowej, utraty pracy, osamotnienia, przeżywają niepokój, obawy i napięcia psychiczne.

Punkt jest czynny zgodnie z załączonym harmonogramem. Poradnictwo jest bezpłatne, po uprzednim umówieniu się pod wskazanymi numerami telefonów.