SOMPOLNO. Po Bolesławie Wolskim przewodniczącym został Józef Błaszczyk

1

Na październikowym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sompolnie podsumowano działalność w minionej kadencji. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. I podziękowano za pracę i osiągnięcia. Obecnie Koło liczy 78 członków. Nowy Zarząd powołano w następującym składzie: przewodniczący Józef Błaszczyk, skarbnik Alfreda Lewandowska, sekretarz Mirosława Bartosik, członkowie: Elżbieta Antczak i Halina Wichłacz.

Przewodniczący Koła PZERiI w Sompolnie powiedział Konińskiej Gazecie Internetowej, że chciałby przenieść biuro organizacji do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. I kontynuować imprezy i spotkania integracyjne oraz inne działania, które służą emerytom, rencistom i inwalidom w gminie Sompolno.

W zebraniu sprawozdawczo-wyborczym uczestniczyli oprócz członków Koła: przewodnicząca Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI w Koninie Barbara Strzelecka, członek Zarządu Roman Stoiński i radny Rady Miejskiej w Sompolnie Piotr Wełnicki, znany ze wspierania sompoleńskiego Koła PZERiI.