SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. RZGÓW. Zmienili statut, wybrali władze

SwP (3)

Przedstawiciele 6 gmin: Goliny, Grodźca, Rychwała, Rzgowa, Starego Miasta i Tuliszkowa spotkali się 20 stycznia w Rzgowie na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”. Głównymi punktami obrad były zmiany w statucie i regulaminie walnego zebrania oraz wybór władz SwP.

Spotkanie otworzył prezes Ireneusz Ćwiek. A nad poprawnym przebiegiem czuwała Żanetta Matlewska – przewodnicząca zebrania. Zmiany omówione przez dyrektor Biura SwP Iwonę Bańdosz zyskały jednogłośną akceptację zgromadzonych.

Ponadto członkowie Solidarnych w Partnerstwie wybrali przedstawicieli trzech organów: Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Stowarzyszenia. Podjęto także uchwałę w sprawie przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” wieloletniemu członkowi Markowi Juszczakowi.