SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. Zarząd w ośmioosobowym składzie

SwP4

,,Solidarni w Partnerstwie” to jedno z najaktywniejszych stowarzyszeń we wschodniej części Wielkopolski. Działa na rzecz społeczności lokalnych w gminach: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków. Kierownictwo stowarzyszenia jest otwarte na inicjatywy służące mieszkańcom. Na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną na kadencję 2023 – 2028. Za dotychczasową pracę podziękowano Alinie Przybysz, członkini Zarządu z gminy Tuliszków. Zastąpi ją Magdalena Potrzebowska. Nowymi osobami w kierownictwie będą także od 11 kwietnia 2023 roku: Zenon Matuszewski – gmina Tuliszków i Mikołaj Przybylski – gmina Stare Miasto.

Za dotychczasową pracę podziękowano Alinie Przybysz, członkowi Zarządu z gminy Tuliszków

Ustępujący Zarząd SwP

Nowy Zarząd SwP (na zdjęciu z  Aliną Przybysz)

Prezes Ireneusz Ćwiek

Skład Zarządu SwP do 10 kwietnia 2023 roku
1. Ireneusz Ćwiek – prezes (gmina Stare Miasto)
2. Kinga Szykowna – wiceprezes (gmina Golina)
3. Karolina Małolepsza – wiceprezes (gmina Rychwał)
4. Agnieszka Szczecińska – sekretarz (gmina Grodziec)
5. Jolanta Szaraszek – skarbnik (gmina Rzgów)
6. Alina Przybysz – członek Zarządu (gmina Tuliszków)

Skład Zarządu SwP od 11 kwietnia 2023 roku
1. Ireneusz Ćwiek – prezes (gmina Stare Miasto)
2. Kinga Szykowna – wiceprezes (gmina Golina)
3. Karolina Małolepsza – wiceprezes (gmina Rychwał)
4. Agnieszka Szczecińska – sekretarz (gmina Grodziec)
5. Jolanta Szaraszek – skarbnik (gmina Rzgów)
6. Magdalena Potrzebowska – członek Zarządu (gmina Tuliszków)
7. Zenon Matuszewski – członek Zarządu (gmina Tuliszków)
8. Mikołaj Przybylski – członek (gmina Stare Miasto)

Komisja Rewizyjna (skład nie uległ zmianie)
1. Grzegorz Ciesielski – przewodniczący (gmina Tuliszków)
2. Anna Andrzejewska – wiceprzewodnicząca (gmina Grodziec)
3 Lucyna Pankowska – sekretarz (gmina Rychwał)
4. Maria Szymankiewicz – członek KR (gmina Golina)
5. Wojciech Koszal – członek KR (gmina Rzgów)
6. Bartłomiej Michalak – członek KR (gmina Stare Miasto)