GALA POWIATU KONIŃSKIEGO. Silna Najjaśniejsza Rzeczpospolita

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości

Na 23. Gali Powiatu Konińskiego gościło aż trzech posłów Prawa i Sprawiedliwości: Ryszard Bartosik, Witold Czarnecki i Leszek Galemba. Przemawiający w ich imieniu Ryszard Bartosik podkreślił, że potrzebna jest nam wszystkim silna Ojczyzna, ponieważ dzięki temu możemy bronić się przed zagrożeniem. Życzył, aby w pokoju i spokoju mogła się rozwijać Najjaśniejsza Rzeczypospolita (ten zwrot, podkreślający szczególny szacunek do Polski prawdopodobnie po raz pierwszy został wypowiedziany na Gali). Bowiem wtedy będą też rozwijały się samorządy lokalne. Pogratulował wyróżnionym osobom i podmiotom oraz zapewnił, że obecny rząd stawia na politykę zrównoważonego rozwoju.