SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. Przygotowują Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023 – 2027

1

Stowarzyszenie ,,Solidarni w Partnerstwie” przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023 – 2027. Swoje propozycje projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania na spotkaniach w siedzibie SwP przedstawiły panie z Kół Gospodyń Wiejskich i seniorzy z obszaru gmin członkowskich. Zgłaszali własne pomysły, które chcieliby realizować samodzielnie lub w partnerstwie. Zebrane informacje posłużą do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz określenia wskaźników i budżetu LSR. Przedstawiano również swoje oczekiwania dotyczące projektów wdrażanych za pośrednictwem LGD.

Aktywni mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, dzielili się swoimi opiniami, które są ważne, ponieważ na ich podstawie zostaną zaplanowane działania będące realną odpowiedzią na problemy i wyzwania LGD.

Organizatorzy dziękują za poświęcony czas i aktywny udział w spotkaniach.