WIERZBINEK. 160. rocznica wybuchu powstania styczniowego

160. rocznica wybuchu powstania styczniowego  (9)

,,W hołdzie bohaterom poległym za Ojczyznę na polu bitwy w Ruszkowie” – napis na pomniku w Ruszkowie jest poświęcony patriotom walczącym przeciwko Imperium Rosyjskiemu w 1863 roku. 160. rocznicę tych wydarzeń samorząd gminy Wierzbinek uroczyście upamiętnił.

Po mszy świętej w Morzyczynie przemaszerowano pod pomnik, gdzie odczytano apel pamięci a wojskowa kompania oddała salwy honorowe. Uczniowie z miejscowej Szkoły Podstawowej przygotowali montaż słowno-muzyczny. Wójt Paweł Szczepankiewicz podkreślił znaczenie wydarzeń związanych z powstaniem styczniowym dla lokalnej tożsamości.